Responsabil SfH Naţional

Responsabilul SfH național face parte din echipa de Safe from Harm.

Această echipă este formată din 4 responsabili SfH, plus Responsabilul SfH național. Echipa primeşte un mandat de 3 ani din partea CD.

Responsabilul SfH național este o persoană care are studii de specialitate (sociologie /psihologie /medicină/ asistență socială/ psihopedagogie/ drept), este un bun comunicator, atât cu centrele locale, cât și cu autoritățile.

A participat și absolvit toate nivelurile de training Safe from Harm, cunoaște legislația specifică în vigoare, a parcurs și cunoaște aplicabilitatea Politicii Safe from Harm a ONCR și modele de guvernanță. Poate fi membru activ al organizației, dar și voluntar adult / alumni (fost cercetaș), ceea ce denotă că acesta cunoaște organizația, structurile acesteia și cultura organizațională.

Cunoaște toți responsabilii SfH regionali și locali și ține legătura periodic cu aceștia. De asemenea, responsabilul SfH întrunește comisia de soluționare a cazurilor de natură dificilă/ gravă, avizează soluțiile echipei, supervizează registrul național de evidență a cazurilor.

Responsabilul SfH împreună cu membrii echipei la nivel național are acces în totalitate la registrul de evidență a cazurilor.

La finalul fiecărui an, responsabilul, împreună cu comisia redactează un raport de incidență a cazurilor pe zone la care se anexează recomandări și sugestii pentru centrele locale cu o incidență mare de cazuri.